Användarvillkor

Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor och alla tillämpliga lagar och förordningar, och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämpliga lagar om upphovsrätt och varumärken.

Immateriella rättigheter

Alla upphovsrätter, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter på vår webbplats och allt innehåll och all programvara på webbplatsen förblir vårt företags eller dess licensgivares exklusiva egendom. Användning av våra varumärken, innehåll och immateriella rättigheter är förbjuden utan uttryckligt skriftligt medgivande från ägaren av denna webbplats.

Du får inte:

Publicera material från vår webbplats utan föregående skriftligt samtycke.
Sälja eller hyra ut material från vår webbplats.
Reproducera, duplicera, härleda, kopiera eller på annat sätt utnyttja material från vår webbplats i något syfte.
Vidaredistribuera innehåll från vår webbplats, inklusive på någon annan webbplats.

Tillåten användning

Du samtycker till att använda vår webbplats endast för lagliga ändamål och på ett sätt som inte kränker andras rättigheter eller begränsar eller hindrar användningen av webbplatsen. Till förbjudet beteende hör att trakassera eller orsaka irritation eller olägenhet för andra användare, överföra obscent eller stötande innehåll eller störa den normala dialogen på vår webbplats.

Du får inte använda vår webbplats för att skicka oönskade kommersiella meddelanden.
Du får inte använda innehållet på vår webbplats i marknadsföringssyfte utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Begränsad åtkomst

Vi kan behöva begränsa tillgången till delar (eller hela) vår webbplats i framtiden och vi förbehåller oss alla rättigheter att göra det. Om vi vid någon tidpunkt ger dig ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till begränsade delar av vår webbplats måste du se till att både ditt användarnamn och lösenord hålls konfidentiella.

Revideringar

Ägaren av denna webbplats kan ändra dessa villkor från tid till annan, så du bör kontrollera dessa villkor regelbundet. Din fortsatta användning av vår webbplats anses vara ditt godkännande av de uppdaterade eller ändrade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna bör du omedelbart sluta använda vår webbplats.

Exit mobile version